IMG_9183

Vad skjuter du?
Jag skjuter luftgevär på ett avstånd av 10 meter!

Vad är SH2?
SH2 är en betäckning på en av tre olika klasser som finns inom ParaSkytte (handikapp skytte). Det finns alltså SH1, SH2 och SH3 (som inte är en Paralympisk klass)

SH1 – Klassen för de som orkar bära hela tyngden av geväret själv. De har någon typ av fysiskt handikapp som inte påverkar deras förmåga att lyfta geväret allt för mycket.

SH2 – Klassen som jag skjuter. Den innebär att man inte kan lyfta geväret själv pga olika anledningar. Kan vara svaghet i armarna/kroppen.

SH3 – Är en klass för synskadade skyttar, den är inte med i Paralympics eller liknande internationella tävlingar.